Výpočet ventilačního poměru

Tato sekce umožňuje výpočet ventilačního poměru mezi vnitřním a venkovním prostorem

Kontaktní údaje

Výpočet

ppm (zadejte v hodnotách mezi 400 a 5000 ppm)

ppm