Návrh HW
23.11.2015
Obecné informace
23.11.2015

Pro profesionální výsledek je stěžejní mít jasně specifikované zadání. S našimi zákazníky provedeme analýzu jejich potřeb, určíme všechny parametry a vlastnosti požadované elektroniky a podle toho vypracujeme přesné zadání. Poté navrhneme vstupní a výstupní prvky, algoritmy řízení a design.Kvalitně provedená vstupní analýza, při které se detailně projdou všechny požadavky na zařízení, všechny možné vazby a případná rozšíření plánovaná do budoucna, zaručuje kvalitní výstup na konci vývoje.
Pokud je k dispozici jasně specifikované zadání, podrobně zkonzultované se zákazníkem, lze eliminovat komplikace a nejasnosti u dokončeného vzorku.

Čidla kvality vzduchu