Ukázky vývoje
23.11.2015

Dotační projekty

Název projektu: Návrh mobilní aplikace pro čidla kvality vzduchu využívající NFC přenos.
Číslo a název prioritní osy OP PIK: 01 Operační projekt Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014460
Název projektu: NLII-Datalogger-App
Forma financování: projekt je spolufinancován Evropskou unií


Předmětem projektu je vývoj aplikace pro mobilní telefony a tablety, která umí vyčítat a zobrazovat  naměřená data z čidel kvality vnitřního vzduchu. Čidla sledují jak je vnitřní vzduch vydýchaný za účelem monitoringu a následného nastavení a efektivního řízení ventilačního systému tak, aby se zvýšil komfort vnitřního prostředí a současně se minimalizovaly náklady potřebné na vytápění, klimatizaci a ventilaci vnitřních prostorů v kancelářích, školách, domácnostech, nákupních centrech, kinech, apod.

Čidla kvality vzduchu