Výroba vzorků a testování
23.11.2015
Návrh HW
23.11.2015

Pro tvorbu software do vyvíjených aplikací má naše firma k dispozici profesionální vývojové prostředky, které zaručují vysokou úroveň technického řešení daného projektu, minimalizují počet chyb, zkracují dobu vývoje a  pomáhají snižovat vývojové náklady.Na softwaru pracují vývojáři s  dlouholetými zkušenostmi s aplikacemi mikroprocesorů v průmyslové elektronice.
Vlastnímu programování předchází komplexní analýza řešení daného projektu z hlediska SW. Analýza zahrnuje jak požadavky na vlastní funkčnost, tak způsoby testování při výrobě, instalaci a servisu zařízení. Na základě provedené analýzy se pak píše vlastní software pro danou aplikaci. Tento postup pomáhá zkracovat čas potřebný pro vlastní programování, zaručuje dobrou přehlednost SW, umožňuje modifikace a doplňování nových funkcí.

Čidla kvality vzduchu