Návrh SW
23.11.2015
Analýza
23.11.2015

Návrh nového zařízení se skládá z několika základních kroků, které vycházejí, nebo častěji jdou paralelně s definicí technického zadání. Už při definici zadání se hledá nejoptimálnější řešení z hlediska požadavků.Nejprve se vytváří schéma zapojení, kde jsou používány takové komponenty, které minimálně splňují požadavky zadání, nebo lépe mají jistou rezervu pro případná  budoucí rozšíření.
Dle konkrétních požadavků každé aplikace je volen odpovídající mikrořadič. Výběr uzpůsobujeme druhu aplikace tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků jak z hlediska funkčnosti tak i poměru cena výkon.
Po schválení obvodového řešení následuje návrh desky plošného spoje (DPS). Návrh plošného spoje je podřízen požadavkům technického zadání, rozmístění přípojných bodů, požadavkům na rozměry zařízení, použité součástky, předpokládané technologii výroby, předpokládanému počtu vyráběných kusů, použitému materiálu na výrobu DPS apod.

Čidla kvality vzduchu