Zkoušky, certifikace
23.11.2015
Návrh SW
23.11.2015

Vývojové práce jsou podpořeny vlastní vzorkovou výrobou plošných spojů. Takto dokážeme vyrobit vzorek pro potřeby rychlého ověření zapojení. Je možné vyrobit i dvouvrstvé desky plošných spojů. K tomuto účelu je naše vývojové pracoviště vybaveno moderním gravírovacím přístrojem ProtoMat S43 od firmy LPKF Laser & Electronics.Poté následuje výroba ověřovací série, která je zkoušena v reálném prostředí. Tím se ověřují použité komponenty a dolaďují technické parametry. V případech nesrovnalostí, které nebylo možné odhalit dříve, se výrobky dolaďují.

Čidla kvality vzduchu